Opdateringshyppighed – Hent butiksdata / Tving opdatering / Genopbyg feed / Hent data ind i kanalen – f.eks. Google Shopping.

Opdateringsfrekvens

Vi opdaterer automatisk data på konti med kun én kanal hver 24. time. Hvis du er en betalende kunde, sker det automatisk hver 6. time.

Hent butik manuelt / Tving opdatering

Du kan dog Tvinge opdateringen af data i avecdo ved at gå til https://v2.avecdo.com/shop/settings og klikke på FETCH SHOP.

Ovenstående kan kun gøres én gang hvert 30. minut på grund af den massive belastning, det er på vores systemer, når alle brugere vælger at dobbeltklikke på det 1.000 gange, for eksempel på Black Friday.

Genopbyg feed

Hvis der sker ændringer i de data, vi henter, bygger vi automatisk feedet. Ellers kan det gøres under menupunktet CHANNEL NAME > Feed Info > Rebuild Feed.

Hent data ind i kanalen - for eksempel Google Shopping.

I så fald skal du logge ind på kanalen og bede dem om at hente feedet og behandle det igen, eller sende dem en e-mail. Nogle kanaler har måske ikke et admin-dashboard.

Discover more articles