Virksomheds nyt

You are here:
Vi har til hensigt at beskytte dine data mod potentielle lækager!

Vi er klar over, at du har indhold (eksempelvis titler og beskrivelser) på dine produkter som du KUN ønsker kan læses af dem du sender det til. Hidtil har vi brugt ret kryptiske URL’s til feeds – eksempelvis facebook-catalog_UEKkNmjpY1smQTbwl4Irv2YzkDbtU6lP.xml. Det fortsætter vi også med, men derudover laver vi også yderligere ændringer! Vi mener nemlig at…

Read article