Vi har til hensigt at beskytte dine data mod potentielle lækager!

Vi er klar over, at du har indhold (eksempelvis titler og beskrivelser) på dine produkter som du KUN ønsker kan læses af dem du sender det til.

Hidtil har vi brugt ret kryptiske URL’s til feeds – eksempelvis facebook-catalog_UEKkNmjpY1smQTbwl4Irv2YzkDbtU6lP.xml. Det fortsætter vi også med, men derudover laver vi også yderligere ændringer!

Vi mener nemlig at DIT indhold er DIT indhold, og kun skal kunne læses af de kilder der har retten til at læse dem.

Det gør vi nu en ekstra indsats for!

Vi gør fremadrettet følgende

Den respektive kanal, vil være den eneste kanal der kan læse de data tiltænkt kanalen fra de enkelte filer.

Vi starter med at rulle dette ud på henholdsvis Google Shopping og Facebook feedet – fordi vores brugere bruger de kanaler mest – over tiden kommer yderligere kanaler og sikkerheds features på flere kanaler. Redigeret marts 2019: Nu er dette kørende på samtlige kanaler ved avecdo. Jeres datas sikkerhed er vigtigst!

Derved undgår du blandt andet at andre eksterne kilder kan opsnappe eller læse dine feeds, og bruge de pågældende data på deres egne shops og systemer – og derigennem lave automatisk prisjusteringer og andre ting der vil kunne påvirke din forretning. Eller helt og aldeles stjæle produkt tekster og titler.

Sikkerheden af dine produktdata er vores vigtigste mål!

Datahentning vil som sagt blive begrænset til de respektive kanaler. Eksempelvis kan du være sikker på, at det KUN er Google der kan læse dit Google Shopping feed, og Facebook der læser dine data fra dit Facebook feed.

Vi gør dette for at være på forkant

Vi har heldigvis IKKE oplevet at kunder har fået “lækket” deres data – dog er det virkelig vigtigt for os, at du som kunde kan stole på at vi opbevarer dine produktdata sikkert.

Tom Frank Christensen
tomc@avecdo.com

Ændring af TOS (Terms of Service)
Grundet ovenstående opdateres TOS den 23. marts 2018 med information om at vi beskytter dine feeds og data kun sendes specifikt til de rette respektive salgskanaler.

composite of padlock symbol on keyboard with magnifying glass

Discover more articles